psychiatra

» Porady psychologiczne i leczenie psychiatryczne

Leczenie psychiatryczne i wszelkie porady psychologiczne świadczymy w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz w ramach praktyki prywatnej. Poradnia Zdrowia Psychicznego współpracuje z licznymi ośrodkami klinicznymi, szpitalami specjalistycznymi oraz laboratoriami diagnostycznymi.

Zapraszamy osoby potrzebujące pomocy nie tylko z Gorzowa Wielkopolskiego, lecz także z całego kraju.

Skuteczna pomoc psychiatry i psychologa w Gorzowie Wielkopolskim

Profesjonalna diagnoza wszystkich zaburzeń psychicznych, indywidualnie dostosowane leczenie, kompleksowa pomoc osobom potrzebującym porad psychologicznych.

» Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia Zdrowia Psychicznego istnieje od 2005 roku. Stanowimy zespół lekarzy psychiatrów i psychologów. Kierownikiem poradni jest lekarz specjalista psychiatra Marta Szczygielska-Dzwończyk, a ponadto porad udzielają lekarze specjaliści psychiatrzy: Julita Hładyn, Izabela Ostrowska, Joanna Sendlewska i Mariusz Król. Porad psychologicznych udzielają: mgr psycholog, psychoterapeuta Agnieszka Krystianc i mgr psycholog Dorota Suchomska. Za cel stawiamy sobie pełną pomoc pacjentom poszukującym wsparcia, porady i skutecznego leczenia. Swoją opieką obejmujemy osoby od 18 roku życia.

Oferujemy pomoc osobom zmagającym się z przewlekłym stresem, z trudnościami emocjonalnymi, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami odżywiania, snu i z wieloma innymi. Pomagamy także pacjentom przechodzącym kryzysy w relacjach z bliskimi lub mającym problemy małżeńskie czy rodzinne. Zapewniamy profesjonalne wsparcie, zrozumienie oraz przyjazną atmosferę podczas spotkań.

Staramy się zapewnić Państwu jak najlepszą opiekę, dlatego nieustannie pogłębiamy wiedzę, uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach z zakresu psychiatrii i psychologii. Nasze doświadczenie, wysokie kwalifikacje oraz indywidualnie dostosowana terapia gwarantują efektywne leczenie wszelkich zaburzeń psychicznych.

» Leczenie zaburzeń psychicznych

Szczegółowa oferta naszej poradni obejmuje:
• leczenie nerwicy i leczenie depresji
• leczenie zaburzeń psychotycznych
• leczenie zaburzeń osobowości i pamięci
• pomoc w przezwyciężaniu kryzysów życiowych
• porady w zakresie psychoterapii
• diagnozy i porady psychologiczne

» Oferowane formy pomocy

• porada lekarza psychiatry
• porada psychologa
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• terapia rodzinna

» Kiedy warto udać się do Poradni Zdrowia Psychicznego

• przy problemach natury emocjonalnej i psychicznej
• z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym
• w trudnej sytuacji życiowej (rozwód, żałoba, utrata pracy,
reakcja na chorobę itp.)
• przy problemach z jedzeniem lub używkami
• w przypadku permanentnego stresu, bezsenności lub apatii
• z rozpoznanymi chorobami psychicznymi